By na Uniwersytecie Opolskim było bezpieczniej - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

By na Uniwersytecie Opolskim było bezpieczniej

Data publikacji 25.06.2018

P.o. Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Rafał Drozdowski podpisał porozumienie z Panem Markiem Masnyk - Rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Umowa dotyczy zapewnienia przez Policję bezpieczeństwa na terenach należących do uczelni.

W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu zostało podpisane porozumienie pomiędzy p.o Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Rafałem Drozdowskim, a władzami uczelni reprezentowanymi przez Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego Pana Zbigniewa Budziszewskiego. Dzięki niemu, policjanci w razie potrzeby interwencji, mają prawo wkroczyć na teren Uniwersytetu Opolskiego bez zgody rektora uczelni.

Takie prowadzenie wspólnych działań i przedsięwzięć, ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracowników uczelni i samych studentów.

  • By na Uniwersytecie Opolskim było bezpieczniej
  • By na Uniwersytecie Opolskim było bezpieczniej
  • By na Uniwersytecie Opolskim było bezpieczniej