Komendę miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

Komendę miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego

Data publikacji 10.01.2019

Opolscy policjanci spotkali się dziś ze studentami drugiego roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Opolskim. Zwiedzanie gmachu komendy było dobrą okazją do zapoznania się ze specyfiką służby w Policji. Funkcjonariusze poszczególnych pionów zaprezentowali swoją pracę, a policjantka z Wydziału Prewencji omówiła procedurę doboru do służby.

Dzisiaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu gościli studentów drugiego roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Uniwersytetu Opolskiego. Goście mieli okazję porozmawiać z policjantami o ich służbie i zwiedzić obiekt komendy. Przyjrzeli się pracy policjantów na stanowisku dowodzenia i usłyszeli, jak ważną rolę pełni dyżurny jednostki policji.

Następnie policjantka z prewencji kryminalnej opowiedziała studentom do czego służy niebieski pokój oraz pokój okazań.

W dalszej kolejności, zespół techników kryminalistyki zaprezentował studentom fragment ich codziennej pracy. Dzięki uprzejmości policjantów, studenci mieli szansę dowiedzieć się jak wygląda tworzenie zdjęć sygnalitycznych oraz kart daktyloskopijnych. Przy okazji dowiedzieli się, co znajduje się w walizce kryminalistycznej.

Zainteresowaniem cieszyły się również pomieszczenia dla osób zatrzymanych i monitoring.

Na zakończenie studenci mieli możliwość zaobserwowania jakie codzienne zadania wykonują funkcjonariusze i pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz zapoznali się z funkcjonowaniem pracowni.

W trakcie spotkania policjantka opowiedziała również jakie warunku musi spełnić kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w naszych szeregach.

 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego
 • Komendę Miejską odwiedzili studenci Uniwersytetu Opolskiego