Akcja "Bezpieczny Pieszy" - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

Akcja "Bezpieczny Pieszy"

Data publikacji 11.01.2019

Dzisiaj policjanci z opolskiej drogówki będą prowadzili działania kontrolno-prewencyjne „Bezpieczny Pieszy”. Akcja ukierunkowana jest na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Piesi bowiem jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, są najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu czy nawet utratę życia podczas wypadku drogowego. Policjanci będą bacznie obserwować i reagować na zachowania kierujących wobec pieszych.

Dzisiaj przez cały dzień na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu realizowane będą działania kontrolno-prewencyjne „Bezpieczny Pieszy". W ramach akcji funkcjonariusze ruchu drogowego będą pełnili służbę w rejonach, w których ruch pieszych jest największy tj. w pobliżu skrzyżowań, przejść dla pieszych i w rejonie szkół, gdzie z przejść dla pieszych najczęściej korzystają dzieci i młodzież. ]

Mundurowi będą zwracać również uwagę na zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, oraz czy sami piesi nie naruszają obowiązujących przepisów. Podczas działań funkcjonariusze będą zwracać również uwagę na to, czy po zmierzchu poza terenem zabudowanym piesi są wyposażeni w obowiązkowe elementy odblaskowe, które poprawiają ich widoczność.

Celem realizowanych cyklicznie działań skierowanych do tej grupy uczestników ruchu drogowego jest przede wszystkim poprawa ich bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie nieprawidłowych zachowań, zarówno u pieszych, jak i kierujących.

W 2018 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu odnotowano 50 wypadków z udziałem pieszych. Do 39 wypadków doszło z winy kierujących. Najczęstszą przyczyną ( 20 wypadków) było nieustąpienie przez kierującego pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Apelujemy zatem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę oraz o przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych! To da szansę każdemu bezpiecznie dotrzeć do celu.