KONFERENCJA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

KONFERENCJA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Data publikacji 14.03.2019

Komendant Miejski Policji w Opolu podinsp. Rafał Drozdowski wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przeprowadzili dziś konferencję dotyczącą przeciwdziałania narkomanii. W sali im. Karola Musioła w Opolskim Ratuszu licznie zgromadzili się pracownicy oświaty, przedstawicie jednostek samorządu terytorialnego, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z problematyką zagrożenia narkotykami  od strony psychologicznej, społecznej i prawnej. Specjaliści działający w tym obszarze podzielili się  wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych,  Uczestnicy mieli także okazję dowiedzieć się  na czym polega praca terapeuty, jakie skutki niesie ze sobą zażywanie narkotyków i dopalaczy oraz jaką postawę należy przyjąć gdy u najbliższych zauważymy niepokojące symptomy.

Na spotkaniu nie mogło też zabraknąć walizki edukacyjnej która jest na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Policjant wydziału prewencji asp. sztab. Maciej Kędra  zaprezentował uczestnikom konferencji atrapy narkotyków i rzeczy związane z przechowywaniem lub zażywaniem środków odurzających. To forma uświadamiania rodziców i nauczycieli, którzy często nie zdają sobie sprawy, że posiadanie takich przedmiotów może świadczyć o tym, że dziecko zażywa narkotyki.

Podczas konferencji Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Przemysław Zych  przekazał na ręce  Komendanta Miejskiego Policji w Opolu podinsp. Rafała Drozdowskiego, 500 alkotestów, 150 narkotesterów oraz ponad 1000 broszur dotyczących środków odurząjących. Urząd Miasta zakupił również  3 zestawy doposażające walizki edukacyjne. Zakupiony sprzęt ułatwi policjantom ich codzienną służbę.

  • Na zdjęciu  w Sali im. Karola Musioła asp. sztab. Maciej Kędra- funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu
  • Zastępca Prezydenta Miasta Opola Przemysław Zych przekazuje Komendantowi Miejskiemu policji w Opolu zakupione z budżetu miasta alkotestery i narkotesty
  • W sali konferencyjnej od lewej z mikrofonem asp. sztab. Maciej Kędra- prowadzący konferencję Dorota Rutkowska, Przemysław Zych i podinsp. Rafał Drozdowski
  • '
Na zdjęciu przy stole konferencyjnym od lewej: 
Dorota Rudkowska Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola,
 Zastępca Prezydenta Miasta Opola Przemysław Zych 
i Komendant Miejski Policji w Opolu podinsp. Rafał Drozdowski.
  • Walizka edukacyjna Komendy Miejskiej Policji w Opolu z zawartością substancji imitujących narkotyki
  • Na sali Konferencyjnej im. Karola Musioła zdjęcie uczestników konferencji.