Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Wydziały - KMP Opole

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

p.o. Naczelnik: podkom. Maciej Lachowicz

Sekretariat : tel.  (+48) 47 861 25 53 faks 77 422 35 13