Wydział Prewencji - Wydziały - KMP Opole

Wydział Prewencji

 Naczelnik : podinsp. Marek Lekki

z-ca Naczelnika: podkom. Rafał Ozimek

Sekretariat : tel. 77 422 25 75 faks 77 422 35 74