Kolejne klasy mundurowe w Zespole Szkół w Prószkowie - Aktualności - KMP Opole

Aktualności

Kolejne klasy mundurowe w Zespole Szkół w Prószkowie

Data publikacji 05.09.2018

Kom. Rafał Lejczak - p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego dla uczniów klas o profilu policyjnym w Zespole Szkół w Prószkowie. Takie klasy działają już tam od kilku lat przygotowując tych, którzy w przyszłości chcieliby rozpocząć służbę w Policji. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.

3 września na wiecu Zespołu Szkół w Prószkowie, rok szkolny rozpoczęli uczniowie klas mundurowych. W uroczystości wzięli udział między innymi Pan Henryk Lakwa - Starosta Powiatu Opolskiego, Pan Dariusz Sobków - Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie, nauczyciele oraz uczniowie klasy policyjnej.

Policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Opolu reprezentował kom. Rafał Lejczak - p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. Komendant podziękował pedagogom za długoletnią współpracę w przygotowaniu młodzieży klas o profilu policyjnym, wyraził też nadzieję na dalszą współpracę.

Uczniowie którzy zdecydowali się na naukę w klasie o profilu policyjnym, będą zdobywać ogólną wiedzę o naszej formacji. Nauczą się podstaw organizacji i pełnienia służby prewencyjnej, Posiądą wiedzę z zakresu kryminalistyki, prawa karnego i prawa o ruchu drogowym. I tak jak dotychczas, lekcje z tych przedmiotów będą prowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

  • Kolejne klasy mundurowe w Zespole Szkół w Prószkowie
  • Kolejne klasy mundurowe w Zespole Szkół w Prószkowie
  • Kolejne klasy mundurowe w Zespole Szkół w Prószkowie